პარტნიორები დემოკრატიის მშენებლობაში

ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD) სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობა აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის პარტნიორობას უწევენ ნიმდს პროგრამების განხორციელების საქმეში.ნიმდის მთავარი დონორი არის ნიდერლანდების სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.


პარტნიორები დემოკრატიის მშენებლობაში: