ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის (NIMD)

სამხრეთ კავკასია / სომხეთი

2077Yerevan.jpgNIMD-ის სამომავლო ინიციატივები სომხეთში მიზნად ისახავს ქვეყანაში დემოკრატიის გაძლიერებასა და კონსოლიდაციას, ასევე რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებას სამხრეთ კავკასიაში. ამ მიზნით, NIMD-ი ხელს შეუწყობს პოლიტიკურ პარტიებსა და დემოკრატიულ აქტორებს, სომხეთში დემოკრატიული ინსტიტუტების ეფექტურ განვითარებას, რეგიონში თანამშრომლობისა და პოლიტიკური დიალოგის მხარდაჭერას.

2013 წელს, NIMD-ი გეგმავს რეგიონულ ღონისძიებებს ახალგაზრდა პოლიტიკოსების, საარჩევნო კომისიებისა და მაღალი რანგის პოლიტიკოსების მხარდასაჭერად.  NIMD-ი აგრეთვე ხელს შეუწყობს სომხურ პოლიტიკურ პარტიებს სტარტეგიულ დაგეგმარებასა და ინსტიტუციონალურ განვითარებაში.